Thông báo Vv xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH - học kỳ đầu năm 2020  
TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020  
  • 13/02/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

Thông báo V/v xét miễn thi môn học cho sinh hệ Vừa làm vừa học  
Thông báo V/v xét miễn thi môn học cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy - Học kỳ cuối năm 2019  
Thông báo về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy học kỳ đầu - năm 2019  
Kết quả miễn thi môn học các lớp Liên thông đại học hệ Vừa làm vừa học tháng 11 năm 2018  
Kết quả miễn thi môn học các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học tháng 11 và 12 năm 2018  
Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Thông báo khẩn về việc hủy lịch thi ngày 24,25/11/2018 tất cả các hệ, bậc của Nhà trường   
  • 24/11/2018

Thông báo khẩn về việc hủy lịch thi ngày 24,25/11/2018 tất cả các hệ, bậc của Nhà trường

Căn cứ công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ thông báo của UBND Tp.HCM

Căn cứ thông báo của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing quyết định cho phép toàn thể giảng viên nghỉ dạy, sinh viên được phép nghỉ học từ 12h trưa ngày 24/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018 để phòng tránh, ứng phó cơn bão số 9.

Kết quả miễn thi môn học hệ chính quy bậc đại học HK cuối 2018 (Bổ sung)