TB hỗ trợ người học trong việc cung cấp phiếu điểm trong thời gian giãn cách theo CT15 của TTCP  
Thông báo v/v tạm hoãn tổ chức Kỳ thi KTHP Học kỳ đầu 2021  
Thông báo xét miễn môn học hệ Chính quy, VLVH - HKĐ2021  
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ HKC2020 đối với các bậc, hệ đào tạo  
Thông báo về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH - Học kỳ cuối 2020  
Thông báo đăng ký phúc khảo Học kỳ đầu 2020  
Quyết định v/v phê duyệt mẫu phôi văn bằng, phụ lục văn bằng và quy định về quy cách nội dung ghi trong mẫu phôi văn bằng, phụ lục văn bằng của trường Đại học Tài chính - Marketing  
Thông báo Vv xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH - học kỳ đầu năm 2020  
TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020  
  • 13/02/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

Thông báo V/v xét miễn thi môn học cho sinh hệ Vừa làm vừa học