Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Thông báo khẩn về việc hủy lịch thi ngày 24,25/11/2018 tất cả các hệ, bậc của Nhà trường   
  • 24/11/2018

Thông báo khẩn về việc hủy lịch thi ngày 24,25/11/2018 tất cả các hệ, bậc của Nhà trường

Căn cứ công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ thông báo của UBND Tp.HCM

Căn cứ thông báo của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing quyết định cho phép toàn thể giảng viên nghỉ dạy, sinh viên được phép nghỉ học từ 12h trưa ngày 24/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018 để phòng tránh, ứng phó cơn bão số 9.

Kết quả miễn thi môn học hệ chính quy bậc đại học HK cuối 2018 (Bổ sung)  
Kết quả miễn thi môn học hệ chính quy bậc đại học HK cuối 2018  
 Thông báo V/v Tổ chức thi lại học phần Listening – Speaking 4  
 Thông báo miễn thi môn học học kỳ đầu năm 2018  
 Thông báo thay đổi lịch thi các học phần thực hành ngày 25/12/2017 - hệ Cao đẳng (Nguyễn kiệm)  
 Kết quả miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy HK cuối năm 2017  
 Thông báo phúc khảo bài thi học kỳ 3 - hệ Cao đẳng (Năm học 2016 - 2017)  
 Thông báo miễn thi môn học học kỳ cuối năm 2017