Lịch thi KTHP Học kỳ 1 năm 2022 - bậc Sau đại học  
Lịch thi KTHP các lớp hệ VLVH từ tháng 04/2022 đến tháng 08/2022  
Danh sách hình thức thi KTHP Học kỳ 1 năm 2022  
Thông báo xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ chính quy, VLVH Học kỳ 1 năm 2022  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ 3 năm2021 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, CLC, IP thuộc khóa 21 (đợt 2)  
Thông báo thay đổi giờ thi kỳ thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 đối với các bậc, hệ thuộc khóa 21  
Kết quả miễn thi môn học bậc Đại học thuộc các chương trình đại trà, CLC và chương trình quốc tế (Học kỳ 3 năm 2021)  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH các hệ từ khóa 20 trở về trước  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - Liên thông bậc Đại học hệ chính quy  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH thuộc khóa 21