Lịch thi kết thúc học phần Côn Đảo & Ninh Thuận  
Lịch thi kết thíc học phần hệ VLVH tháng 10 (Kỳ thi phụ)  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VLVH THÁNG 10/2018  
  • 22/10/2018
  • VLVH
  • Ron

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VLVH THÁNG 10/2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 10/2018
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
Địa điểm thi: 2C Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - Tp.HCM

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 07/2018 Hệ VLVH (TRẢ NỢ)  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 07/2018 Hệ VLVH  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 07/2018 Hệ VLVH (CỐT LÕI)  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 06/2018 Hệ VLVH (TRẢ NỢ)  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 06/2018 Hệ VLVH (CỐT LÕI)  
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 06/2018 Hệ VLVH