Lịch thi KTHP các lớp hệ VLVH từ tháng 04/2022 đến tháng 08/2022  
Lịch thi trả nợ và học lại hệ VLVH - Đợt 2 năm 2020  
Lịch thi KTHP Học kỳ đầu 2020 hệ VLVH (điều chỉnh) - Điểm thi: Tiền Giang (Từ 31/7/2020 đến 02/8/2020)  
Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 lớp côn đảo (điều chỉnh) và lớp DH2_K2TA1, DH2_K2TA2  
  • 13/05/2020

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 lớp côn đảo (điều chỉnh) và lớp DH2_K2TA1, DH2_K2TA2

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 lớp côn đảo (điều chỉnh) và lớp DH2_K2TA1, DH2_K2TA2

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 hệ VLVH tại Côn đảo (Bổ sung)  
  • 02/03/2020

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 hệ VLVH tại Côn đảo (Bổ sung)

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 hệ VLVH tại Côn đảo (Bổ sung) từ ngày 07/03/2020 đến 22/03/2020

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH  
  • 09/08/2019

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH tại TPHCM, Ninh Thuận, Côn đảo An Giang, Lào

Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019  
  • 07/06/2019
  • ThS. Phạm Thanh Phú

Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)  
  • 25/03/2019
  • Phạm Thanh Phú

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)

Lịch thi Tháng 04/2019 tại TP. HCM + Ninh Thuận + Côn Đảo (hệ VLVH)

Thông báo thay đổi lịch thi KTHP hệ VLVH ngày 30/12/2018 sang ngày 06/01/2019  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Phú Nhuận)