Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019  
  • 07/06/2019
  • ThS. Phạm Thanh Phú

Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)  
  • 25/03/2019
  • Phạm Thanh Phú

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)

Lịch thi Tháng 04/2019 tại TP. HCM + Ninh Thuận + Côn Đảo (hệ VLVH)

Thông báo thay đổi lịch thi KTHP hệ VLVH ngày 30/12/2018 sang ngày 06/01/2019  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Phú Nhuận)  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Cần Thơ)  
Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Lịch thi tháng 11,12/2018 (LAOS)  
Lịch thi Tin học đại cương (phòng máy) & lịch thi trả nợ hệ VLVH tháng 11/2018  
Lịch thi BS Tháng 11/2018 (Hệ VLVH) SV: Nguyễn Ngọc Lâm  
Lịch thi KTHP hệ VLVH Tháng 11,12/2018