Thông báo thay đổi lịch thi KTHP hệ VLVH ngày 30/12/2018 sang ngày 06/01/2019  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Phú Nhuận)  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Cần Thơ)  
Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Lịch thi tháng 11,12/2018 (LAOS)  
Lịch thi Tin học đại cương (phòng máy) & lịch thi trả nợ hệ VLVH tháng 11/2018  
Lịch thi BS Tháng 11/2018 (Hệ VLVH) SV: Nguyễn Ngọc Lâm  
Lịch thi KTHP hệ VLVH Tháng 11,12/2018  
Lịch thi kết thúc học phần Tháng 11&12/2018 (VLVH Bổ sung)  
Lịch thi kết thúc học phần Côn Đảo & Ninh Thuận