Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH  
  • 09/08/2019

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp hệ VLVH tại TPHCM, Ninh Thuận, Côn đảo An Giang, Lào

Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019  
  • 07/06/2019
  • ThS. Phạm Thanh Phú

Lịch thi trả nợ đợt 1 năm 2019

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)  
  • 25/03/2019
  • Phạm Thanh Phú

Lịch thi Tháng 04/2019 (hệ VLVH)

Lịch thi Tháng 04/2019 tại TP. HCM + Ninh Thuận + Côn Đảo (hệ VLVH)

Thông báo thay đổi lịch thi KTHP hệ VLVH ngày 30/12/2018 sang ngày 06/01/2019  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Phú Nhuận)  
Lịch thi VHVL Văn bằng 2 - Ngôn ngữ anh (Cần Thơ)  
Thông báo dời lịch thi KTHP hệ Vừa làm vừa học ngày 25/11/2018 sang ngày 02/12/2018  
Lịch thi tháng 11,12/2018 (LAOS)  
Lịch thi Tin học đại cương (phòng máy) & lịch thi trả nợ hệ VLVH tháng 11/2018  
Lịch thi BS Tháng 11/2018 (Hệ VLVH) SV: Nguyễn Ngọc Lâm