Lịch thi cao học lớp TCNH_K11 tháng 12/2018  
Lịch thi BSKT đầu vào cao học K13 (Tp.HCM & An Giang)  
Lịch thi Kết thíc học phần HK3 (Tháng 1/2019) bậc Cao học K5 TNB (An Giang)  
Thông báo thay đổi môn thi bậc Cao học lớp TCNHK12.3 (Quận 9)  
Lịch thi kết thúc học phần (SĐH) Khóa 10,11,12 từ tháng 10 đến tháng 01/2019