Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019  

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học  
  • 25/03/2019
  • Phạm Thanh Phú

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học

Thông báo lịch thi KTHP kỳ thi phụ tháng 03/2019 (Các lớp cao học)  
Thay đổi lịch thi KTHP Cao học tại Tp.HCM  
Thay đổi lịch thi KTHP Cao học An Giang  
Lịch thi cao học lớp TCNH_K11 tháng 12/2018  
Lịch thi BSKT đầu vào cao học K13 (Tp.HCM & An Giang)  
Lịch thi Kết thíc học phần HK3 (Tháng 1/2019) bậc Cao học K5 TNB (An Giang)  
Thông báo thay đổi môn thi bậc Cao học lớp TCNHK12.3 (Quận 9)  
Lịch thi kết thúc học phần (SĐH) Khóa 10,11,12 từ tháng 10 đến tháng 01/2019