Lịch thi KTHP Học kỳ 1 năm 2022 - bậc Sau đại học  
Lịch thi bổ sung kiến thức Thạc sĩ - Đợt 1 năm 2020 (từ ngày 15/8/2020 đến 16/8/2020)  
Lịch thi học kỳ cuối năm 2020 trình độ Thạc sĩ  
Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 trình độ thạc sỹ  
  • 05/05/2020

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 trình độ thạc sỹ

Lịch thi học kỳ đầu năm 2020 trình độ thạc sỹ

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019  

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019

Lịch thi học kỳ cuối năm 2019 các lớp Sau đại học (khóa 12&13) & Kỳ thi phụ học kỳ đầu năm 2019

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học  
  • 25/03/2019
  • Phạm Thanh Phú

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học

Lịch thi học kỳ đầu năm 2019 các lớp Sau đại học

Thông báo lịch thi KTHP kỳ thi phụ tháng 03/2019 (Các lớp cao học)  
Thay đổi lịch thi KTHP Cao học tại Tp.HCM  
Thay đổi lịch thi KTHP Cao học An Giang  
Lịch thi cao học lớp TCNH_K11 tháng 12/2018