Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ đầu 2020 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, Liện thông CQ  
Lịch thi KTHP Học kỳ giữa 2020 - bậc Đại học - hệ Chương trình quốc tế (IP19D)  
Lịch thi Giáo dục thể chất Học kỳ đầu 2020  
Lịch thi KTHP (Kỳ thi phụ) học kỳ cuối 2019 (đợt 2) - bậc Đại học - hệ Chương trình quốc tế (IP19)  
Lịch thi KTHP (kỳ thi phụ) Học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình Đại trà, CLC, IP (bậc Đại học, Cao đẳng)  
Lịch thi KTHP Kỹ năng mềm học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC, IP (bậc Cao đẳng, Đại học)  
Lịch thi KTHP các lớp kỹ năng mềm học kỳ cuối 2019 (kỳ thi phụ)  
Lịch thi KTHP học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC (bậc Đại học)  
Lịch thi KTHP học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC (bậc Cao đẳng)  
Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC Học kỳ cuối năm 2019  
  • 10/10/2019

Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC Học kỳ cuối năm 2019

 Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC học kỳ cuối năm 2019 của mã lớp học phần: 1911910011801, 191191001802