Lịch thi Giáo dục thể chất Học kỳ đầu 2020  
Lịch thi KTHP (Kỳ thi phụ) học kỳ cuối 2019 (đợt 2) - bậc Đại học - hệ Chương trình quốc tế (IP19)  
Lịch thi KTHP (kỳ thi phụ) Học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình Đại trà, CLC, IP (bậc Đại học, Cao đẳng)  
Lịch thi KTHP Kỹ năng mềm học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC, IP (bậc Cao đẳng, Đại học)  
Lịch thi KTHP các lớp kỹ năng mềm học kỳ cuối 2019 (kỳ thi phụ)  
Lịch thi KTHP học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC (bậc Đại học)  
Lịch thi KTHP học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC (bậc Cao đẳng)  
Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC Học kỳ cuối năm 2019  
  • 10/10/2019

Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC Học kỳ cuối năm 2019

 Điều chỉnh lịch thi KTHP GDTC học kỳ cuối năm 2019 của mã lớp học phần: 1911910011801, 191191001802

Lịch thi KTHP GDTC học kỳ cuối năm 2019 các lớp bậc Đại học, Cao đẳng chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế  
   Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp Kỹ năng mềm chương trình chất lượng cao