HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin.

BƯỚC 2: ghi rõ lý do xin cấp phiếu điểm.

BƯỚC 3: Nhấn vào nút xác nhận để hoàn tất đăng ký.

BƯỚC 4: Sinh viên liên hệ phòng Khảo thí - QLCL vào thứ 6 hàng tuần để nhận phiếu điểm.

GHI CHÚ: Phòng Khảo - QLCL chỉ cấp phiếu điểm với các lý do sau:

1. Xin việc làm (ghi rõ tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp).

2. Xét học bổng.

3. Bảo lưu.

4. Các lý do khác liên hệ với phòng.

Đăng ký in phiếu điểm online