TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 03 HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (LẦN 2 ĐỢT 5)
từ ngày 09/04/2012 đến ngày 11/04/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
KẾ TOÁN LTCD3-KT 09/04/2012 18h00, T2 Anh văn chuyên ngành 2 CS3 B.01 38 Lư thuyết
KIỂM TOÁN     19h30, T2 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.03, B.04 58, 58 Lư thuyết
    10/04/2012 18h00, T3 Tin học chuyên ngành 2 PM2 3 78 Thực hành PM
    11/04/2012 18h00, T4 Thanh toán trong nước và quốc tế 4 CS3 B.06 (blank) Lư thuyết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2012
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan