TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 03 HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (LẦN 1 ĐỢT 5)
từ ngày 05/03/2012 đến ngày 08/03/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
KẾ TOÁN LTCD3-KT 05/03/2012 18h00, T2 Anh văn chuyên ngành 2 CS3 A.14, A.15, A.16 52, 52, 52 Lư thuyết
KIỂM TOÁN   06/03/2012 18h00, T3 Kế toán quốc tế 3 CS3 A.14, A.15, A.16 52, 52, 52 Lư thuyết
    07/03/2012 18h00, T4 Thanh toán trong nước và quốc tế 4 CS3 B.07, B.08, B.09 52, 52, 52 Lư thuyết
    08/03/2012 18h00, T5 Tin học chuyên ngành 2 PM2 3, 4 40, 40 Thực hành PM
      19h30, T5 Tin học chuyên ngành 2 PM2 3, 4 36, 40 Thực hành PM
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2012
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL
Nguyễn Thị Ngọc Lan