THÔNG TIN NHÂN S
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1   ThS. PHẠM THẾ VINH Trưởng phòng

- Quản lý và điều hành chung các công tác của phòng;

- Trực tiếp phụ trách công tác Quản lý điểm và Quản lý chất lượng.

- Email: - Điện thoại:
2   NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác Khảo thí; Quản lý công tác thi kết thúc học phần

- Email:ngoclannguyen@yahoo.com - Điện thoại:
3   ThS. NGUYỄN HỒNG RON Chuyên viên

- Tổ trưởng Tổ Khảo thí.

- Email: - Điện thoại:
4   ĐOÀN NGỌC TÂM Chuyên viên

- Quản lý điểm hệ VLVH.

- Email: - Điện thoại:
5   NGUYỄN HỒNG DIỄM TRINH Chuyên viên

- Quản lý điểm hệ chính quy.

- Email: - Điện thoại:
6   TRƯƠNG THỊ THU THỦY Chuyên viên

- Tiếp nhận đơn thư của của sinh viên, Quản lý điểm VB2, LT chính quy;

- Quản lý bảng điểm gốc.

- Email: - Điện thoại:
7   PHẠM THANH PHÚ Chuyên viên

- Tiếp nhận và in phiếu điểm sinh viên;

- In danh sách dự thi.

- Quản lý điểm GDQP,GDTC

- Email: - Điện thoại:
8   NGUYỄN PHƯƠNG MAI Chuyên viên

- Tổ chức in ấn đề thi.

- Email: - Điện thoại:
9   ThS. LÊ NGỌC HẢI Chuyên viên

- Công tác khảo thí; Tổ chức xây dựng lịch thi.

- Email: - Điện thoại:
10   NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Chuyên viên

- Công tác khảo thí, Chấm thi tập trung.

- Email: - Điện thoại:
11  VŨ MẠNH THÀNH Chuyên viên

- Công tác khảo thí, in ấn đề thi, in danh sách dự thi.

- Email: - Điện thoại:
12   ThS. LƯU KHÁNH LINH Chuyên viên

- Tổ trưởng tổ Kiểm định chất lượng; Tổ trưởng tổ công đoàn.

- Email: - Điện thoại:
13   PHAN THỊ HƯƠNG Chuyên viên

- Công tác Kiểm định chất lượng;

- Email: - Điện thoại:
14  NGUYỄN THỊ THANH THẢO  Chuyên viên

- Công tác Kiểm định chất lượng; Thư ký phòng.

- Email: - Điện thoại:

Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượngchất lượng

Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 1 - Q. Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08083472 - 08083430  |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari