XEM ĐIỂM MÃ SỐ SINH VIÊN
Click vào đây xem MSSV


MSSV:  Họ và tên: Lớp:


*
Ghi chú:
Thông báo:

Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q. 7 - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3772 0580 - 3872 6789 - 3872 6699 (Số Nội Bộ - 152)  |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari